Välkommen till PIMA HB's Testsida - personlighetstest, intelligenstest och mer

Tester

PIMA HB website. This website is using cookies.
More info That's Fine

Är man intresserad av olika psykologiska test och metoder, t ex personlighetstest och intelligenstest, så är dessa sidor en tillgång. Här finns en stor mängd olika personlighetstest och för de flesta får man återkoppling (se exempel nedan). Det krävs mycket specialistkunskap för att tolka resultaten av personlighetstesten, så ta det försiktigt. Det är dock spännande att undersöka vad forskare i psykologi håller på med när det gäller personlighetstest.

Nedanstående resultatpresentation visar ett exempel på en person som skattar sig lågt på samvetsgrann (T-värde under 50), men ganska högt på vänlig (T-värden över 50) Vad gäller neutroticism och öppenhet ligger värdena i närheten av medelvärdet (50 är medelvärde i normgruppen), något lägre för neuroticism) . Genom att klicka på "info" kan man få mycket information om skalorna och för många instrument finns det också underskalor som är mer specifika. Det går t o m att undersöka vilka frågor som ingår i varje skala.

Personlighetstest

Genom denna sida kan man komma till olika sidor med personlighetstest och psykologiska experiment. Tanken är att studenter och andra intresserade skall få möjligheter att prova olika test, t ex personlighetstest, utan att man därigenom hotar upphovsrättsligt skyddade test. De flesta personlighetstest som finns på dessa sidor bygger på frågor som finns att ladda ner inom vad man på engelska kallar "public domain", dvs. de är tillför alla (http://ipip.ori.org/ipip/). De personlighetstest som finns på sidorna bygger på de senaste teorierna inom personlighetsområdet: Femfaktorteorin, Catells teori om 16-personlighetsdrag, Hogans variant av femfaktorteorin och Tellgrens teori. Det finns också ett alldeles nytt personlighetstest som kombinerar ihop olika huvuddrag baserade på femfaktorteorin till hela 45 olika egenskaper (Fragor45).

Resultaten som man får från personlighetstesten är preliminära och ger bara indikationer på hur den testade ser på sig själv. Det är inte tillåtet att använda instrumenten för professionellt arbete i företag eller organisationer. Vill man få möjlighet till detta skall man höra av sig till psykologinstitutet PIMA HB

Personlighetstest klicka här.

Begåvningstest - Intelligenstest

Här finns flera begåvningstest eller som de också kallas, intelligenstest. Ett av dem är ett standard intelligenstest som ger poäng enligt en norm. Tre helt nya intelligenstest som håller på att utvecklas. Ett mäter spatial förmåga, ett logisk förmåga och ett arbetsminne. Alla mycket viktiga komponenter av intelligens. Dessa intelligenstest kan man träna på och kanske tävla med kompisar emellan.

Begåvningstest klicka här

Attityder och fördomar

De test kring attityder och fördomar som man kan göra här tillhör de intressantaste som tagits from inom personlighet och socialpsykologi. Det handlar om sådana attityder och beteende som vi inte själv riktigt styr över.

Även om vi tycker att vi betraktar och behandlar människor som jämlika, så kan fortfarande automatiserade attityder påverka hur vi uppfattar och agerar mot dem. Socialpsykologer antar att automatiska stereotyper och fördomar finns hos de flesta av oss och de skapas i samhället som vi växer upp i.

På Harvard (känt amerikanskt universitet) och Universitetet i Washington har man utvecklat metoder som avslöjar sådana stereotyper (metoden kallas "Implicit Association Test" i den akademiska värden).Läs om dessa test på sidan www.Tolerance.org

Prova ett sådant test för att och undersök hur du själv reagerar. När du kommer till huvudsidan klicka på "Attitydtest" efter att du har registrerat dig anonymt på sidan Till attitydtest

Kriminella attityder

Här är några test som prövar din inställning till brott och hur du agerar i olika situationer. Jämförelsegruppen Internetbesökare. Först får du göra ett helt nytt test som mäter indirekta attityder till kriminalitet och sedan svara på frågor. Du får resultat är en jämförelse med andra Internetanvändare. Kan kanske vara intressant. Du är naturligtvis helt anonym.

Kriminella attityder klicka här