Olika instrument

Det finns mer än 50 instrument på dessa sidor

Personlighetstest

På dessa sidor kan göra personlighetstest. Tanken är att studenter och andra intresserade skall få möjligheter att prova olika test, t ex personlighetstest, utan att man därigenom hotar upphovsrättsligt skyddade test. 

Personlighetstest

Begåvningstest

Här finns flera begåvningstest eller som de också kallas, intelligenstest. Ett av dem är ett standard intelligenstest som ger poäng enligt en norm. Här finns också helt nya test. Ett mäter spatial förmåga, ett logisk förmåga och ett arbetsminne. 

Attitydinstrument

De test kring attityder och fördomar som man kan göra här tillhör de intressantaste som tagits from inom personlighet och socialpsykologi. Det handlar om sådana attityder och beteende som vi inte själv riktigt styr över.

Var med i ett experiment

Ibland annonserar vi olika experiment som man kan vara delatagre i om man vill